Detta är en sammanfattning på integritetspolicyn för Formulate.app, där vi kort berättar om hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats.

1. Registerförare

Formulate AB
556939-6129
Tegnérgatan 34
1139 59 Stockholm
08 - 446 836 45

2. Kontaktperson

Andreas Willgert, VD
andreas.willgert@formulate.app

3. Hur behandlas personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från webbplatsens användare samt uppgifter om hur webbplatsen används. Uppgifter samlas in via formulär på webbplatsen och i samband med användningen av webbplatsen.

Genom formulären på webbplatsen kan du lämna dina personuppgifter om du till exempel vill prenumerera på vårt nyhetsbrev eller vill att vi tar kontakt med dig. Genom formulären samlar vi bland annat in följande uppgifter: förnamn; efternamn; företag; e-postadress; telefonnummer; information som ingår i ett meddelande som skickats.

Via vår rekryteringssida kan du lämna in en öppen ansökan eller en ansökan för en ledig position. Genom formulären på vår rekryteringssida samlar vi bland annat in följande information: förnamn; efternamn; e-postadress; telefonnummer; CV; personligt brev; profiler från tredjepartstjänster (som LinkedIn); övrig information för positionen.

Cookies är små textfiler som en webbläsare sparar i användarens enhet då användaren besöker en webbplats. Med hjälp av dessa kommer webbplatsen ihåg användarens inställningar och den information som angetts, så som inloggnings- och språkinställningar, för att förbättra användarupplevelsen. Vi använder oss utav cookies för att bland annat analysera och lagra besöksstatistik för att utveckla webbplatsens användbarhet.

Vi använder verktyg och tjänster från tredje part på vår webbplats för att samla in och utnyttja information. Information som samlas in via cookies kan överlämnas till tredje part. Tredjepartstjänster och community-anslutningar (så som LinkedIn och Twitter anslutningar) kan även samla information om dig. Vår webbplats kan även innehålla cookies från tredje parter, så som tjänster för informationsanalys samt mätning och spårning. Tredje part kan ställa in cookies på din enhet under ditt besök på vår webbplats. För tjänster av en tredje part gäller dess egna integritetspolicy och användarvillkor.

Användaren kan kontrollera och radera cookies enligt egna preferenser: mer information hittar du under länken aboutcookies.org. Du kan radera alla cookies som redan finns på din enhet eller också på förhand förhindra din webbläsare att använda dem i framtiden. Att inte tillåta cookies kan dock leda till att vissa webbsidor inte fungerar som de ska.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att erbjuda webbplatsen till dess användare. Dessutom samlas, används, lagras och behandlas personuppgifter för att kommunicera med Formulates kunder eller potentiella kunder, samt för att hantera, utveckla och analysera Formulates förhållande till dessa.

Personuppgifter kan användas vid direktmarknadsföring, inklusive elektronisk direktmarknadsföring. Uppgifter kan även användas för att övervaka och utreda misstänkta användarmissbruk, för att planera och utveckla Formulates affärsverksamhet och tjänster, samt för att mäta kundantal och utföra marknadsundersökningar.

Personuppgifter som lämnats via vår rekryteringssida samlas in, används, lagras och behandlas för att behandla en arbetsansökan samt för att hantera övriga rekryteringsrelaterade aktiviteter.

5. Laglig grund och berättigade för behandlingen av personuppgifter

Ifall inte någon del av vår integritetspolicy anger något annat, behandlar Formulate personuppgifter från webbplatsens användare för att uppfylla sina berättigade intressen.

Formulate har en befogad anledning att använda personuppgifter för att erbjuda tjänster och kommunicera med webbplatsens användare, samt för direktmarknadsföring och övriga ändamål som nämns i integritetspolicyn.

Personuppgifter som lämnas in via vår rekryteringssida behandlas för att kunna förverkliga och förbereda skapandet av kontrakt.

6. Tillgång till personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas endast av de personer som Formulate, i varje individuellt fall, beviljat rätt till behandling av dessa. Varje person med rätt till behandling av personuppgifter behandlar endast de uppgifter som är nödvändiga för det avsedda ändamålet. För de personer som behandlar personuppgifter råder tystnadsplikt. Formulate kan använda tredje part, så som Formulates tjänsteleverantörer, för att behandla uppgifter.

7. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES-länderna

Personuppgifter överförs till länder (inklusive USA) utanför Europeiska Unionen / EES. Formulate kan använda tjänsteleverantörer i länder utanför Europeiska Unionen / EES för behandling av personuppgifter.

När vi överför dina uppgifter utanför Europeiska Unionen / EES ser vi till att överföringen är laglig genom att till exempel göra avtal baserade på EU-kommissionens mall eller tillämpa andra lagstadgade åtgärder (så som EU:s och USA:s Privacy Shield -avtal). Du kan begära mer information om överföringen och lämpliga skyddsåtgärder från Formulates ovannämnda kontaktperson.

8. Lagringstider

Vi lagrar personuppgifter så länge som vi har en befogad anledning att behålla dem för de ändamål som anges i denna integritetspolicy.

9. Dataskydd

Formulate vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Nödvändiga åtgärder har tagits i bruk för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst. Vi begränsar tillgången till personuppgifter till de som beskrivits i denna integritetspolicy och som har ett berättigat behov av tillgång till sådan information. För att lagra uppgifter använder vi tjänsteleverantörer som kan bevisa en tillräckligt hög säkerhetsnivå. Vi har vidtagit nödvändiga åtgärder för att behandla riskerna gällande fysisk säkerhet, dataförlust och övriga risker som uppstår vid behandling av data.

10. Dina rättigheter

Du har rätt att veta vilka personuppgifter som vi behandlar och att få tillgång dessa. Du har rätt att begära rättelse och borttagning av dina personuppgifter.

Du har dessutom laglig rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och göra invändningar mot behandlingen.

Du har även rätt att lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du är av den åsikten att dina rättigheter har kränkts.

Om du vill använda dig av någon rättighet som beskrivs ovan, ta kontakt med Formulates ovannämnda kontaktperson.