What do we know about promotion effects? 4 quick facts

Varifrån kommer egentligen försäljningslyftet från en promotion? Forskning visar att:

--> 1/3 av lyftet stjäls från andra produkter. Till vardags kallar vi den här effekten för kannibalisering

--> 1/3 beror på att kunderna förskjuter sin köp i tid. Det vi kallar för bunkring

--> 1/3 är den netto-försäljningsökning som en promotion driver för den enskilda produkten

Till det kommer halo-effekter. Ett annat ord för att en promotion för en produkt kan öka försäljningen (skina av sig) på andra produkter.

Arvid Stenback Lund