Five things all store managers should do with their POS data

Promotion plain.png

1. Hitta kundkorgarna och produktkombinationerna som driver
merförsäljning i den egna butiken

2. Se vilka produkter på kampanj som ökar kategoriförsäljningen och inte bara stjäl försäljning från andra produkter

3. Se effekten från kampanjblad och utskick till kundklubben

4. Skilj ur de produkter som har en växande försäljningstrend från de som krymper

5. Skapa träffsäkra försäljningsprognoser på butiksnivå som minskar lagerhållning och samtidigt minskar risken för tomma hyllor 

Arvid Stenback Lund