Därför fungerar inte dina promotions och så kan du göra dem bättre

Promotions driver typiskt sett mellan 15-30% av försäljningen för detaljhandelsbolag och är en av de största kostnadsposterna på resultaträkningen. Trots det är minst 60-70% av alla leverantörers promotions och 20-30% av alla handlares promotions olönsamma. Men hur kommer det sig egentligen att en så hög andel av alla promotions inte fungerar och vad kan vi göra åt det?

Read More
Arvid Stenback Lund